تولید

تولید

شرکت موستانگ بهترین راه حل های اقتصادی را برای انواع دام ارایه نموده و همچنین از سلامتی و رفاه جامعه محافظت می کند

امروزه محصولات شرکت موستانگ در 8 محل تولیدی ،تولید میگردد.شرکت موستانگ طیق دستورالعمل منحصر به فرد خود محصولات زیرا تولید می نماید : جاگزین شیرکامل ، جایگزین شیر گاو ، خوراک های اساترتر و پراستارتر ، افزودنی های پروتین ، ویتامین و مواد مدنی ، سربنت های میکوتوکسین و اسید های آلی

به طور پیوسته دستوالعمل خوراک دام با توجه به نظرات مشتریان و تغییرات در بازار مواد اولیه به روز رسانی می گردد، لذا این امکان بوجود می آید که مشتریان مناسبترین و موثرتیرین راه حل ها را داشته باشند.

اتوماسیون و کنترل دقیق سیستم های مدرن تولید این امکان را بوجود می آورد که سفترش های مشتریان به موقع و در لحظه ارایه گردد.

آزمایشگاه

آزمایشگاه شرکت موستانگ در زمینه کشاورزی و فن اورهای تغذیه مورد تایدد می باشد که در حال حاضر با آخرین تکنولوژی فن آوری های تغذیه تجهیز شده است.

آزمایشگاه شرکت موستانگ شرایط کامل برای کنترل ورودی مواد اولیه و حصولات خروجی را بوجود می اورد.

مطابق با استاندارد کنترل کیفیت HACCP می بایست بر بیش از 20 پارمتر نظارت انجام گردد از جمله پارامترهای ارگانولپتیک، ناخالصی، ناخالصی فلزات مغناطیسی، آلودگی توسط آفات، علف های هرز و ناخالصی دانه ای و غیره.

کنترل ورودی

تمامی  مواد اولیه از طریق آزمایشگاه  معتبر شرکت موستانگ کنترل می گردد.

کنترل خروجی

کنترل کیفت کالای تولید شده شامل شرایط بسته بندی، آنالیز شیمیایی، دی اکسین و فلزات سنگین، رطوبت و . . .  می باشد.

کنترل تانوبی

کنترل تناوبی مواد اولیه از طریق آزمایشگاهای مستقل معتبر انجام می گردد.

تحلیل

ممیزی تامین کنندگان و تحلیل ریسک

لجستیک

اساسی ترین تعهد شرکت رساندن به موقع و در لحظه ، محصولات با کیفیت برای تمامی مشتریان می باشد.

برای اطمینان از رقابتی بودن قیمت ، ثابت بودن کیفیت ، تولید ممتد، تامین بدون وقفه کالا ، تمامی فرآیندها از خرید مواد اولیه تا تحویل کالا به صورت کامل کنترل می گردد. حجم تحوبل کالا از یک پاکت تا چند واگن قطار را شامل می گردد.

اساسی ترین عنصر کاری شرکت موستانگ ، شکایات مشتریان میباشد. از شکایات مشتریان در این شرکت استقبال می گردد به این دلیل که باعث بهبود کیفیت کارها می شود. از انتقاد سازنده و پیشنهادات منطقی مشتریان جهت بهبود همکاری قدردانی می گردد./ به دلیل افزایش کیفیت کار ها از تمامی شکایات مشتریان استقبال می گردد.

لطفا سوالات و پیشنهادات خود را به info@mustangtk.com ارسال نماید