01 جایگزینهای شیر گاو
02 توکسین بایندر ها
03 محصولات ضد باکتری
04 محصولات ضد عفونت
05 پیش مخلوط ها (PVMA, VMFM شامل)
06 خوراک ها (شامل استارتر و پری استارتر)
دام
Сowfit 10 Сowfit 10

High energy. Prevent High protein. Prevent or eliminates Lameness. Source of amino acids

Сowfit 5 Сowfit 5

High energy. Prevent High protein. Prevent or eliminates Lameness. Source of amino acids

Lactoneo Lactoneo

High energy additive. Prevent Acidosis, Ketosis and Lameness. Eliminates fatty liver syndrome.

Сowfit 4 Сowfit 4

Ration optimization. Milk productivity improvement.

گوساله
Calvofit Lux Calvofit Lux

Starter

Calvolit Calvolit

Vitamin-Mineral Complex

Calvofit 10/20/30 Calvofit 10/20/30

Protein-Mineral-Vitamin Additive

Calvofit T Calvofit T

Vitamin-Mineral Complex

طیور
Biotec Mix NL Biotec Mix NL

Organic acid

Biotec Mix LA Biotec Mix LA

Organic acid

Aquasafe Aquasafe

Organic acid

AQUA PH AQUA PH

Organic acid

PFP

جیره نویسی تخصصی (Personalised Feeding Programs - PFP)

محصول اصلی شرکت موستانگ جیره نویسی تخصصی (PFP) می باشد که براساس تحلیل همه جانبه نیازهای مشتری ( تغذیه، فرآیندها، شرایط پرورش دام و غیره) ارایه می گردد.

اثرات اقتصادی

شرکت موستانگ در بیش از 250 قرارداد اثرابخشی مالی را بعهده گرفته و به اثبات رسانده است.

سوداور شدن

جیره نویسی تخصصی (PFP) به مزارع لبنی کمک می گردد تا پتانسیل همه جانبه خود را اجرایی نموده و سودآور گردد.

شرکت موستانگ راه حل های تغذیه پیشرفته و قابل اعتماد ارائه می نماید.

  • 01.محصولات اثر بخش با کیفیت بالا
  • 02.پشتیبانی همه جانبه
  • 03.دسترسی آسان به تولیدات و مشاوره

نکته کلیدی برای سودمندی در تولید لبانیات

پایه ای مدیریت موثر دام ها، تولید گوساله های نادر سالم با پتانسیل بالا برای بهره وری است.

تغذیه متعادل در طی دوره رشد (9 ماه اوال) میزان مرگ و میر، بهره دهی در آینده و اقتصاد دامداری را مشخص می کند.

بدین منظور می بایست چهار اصل کلیدی رعایت گردد که شامل

  • ترغیب سیستم ایمنی
  • پیشگیری از اختلال حضم
  • توسعه نشخوار
  • بهبود مصرف خوراک خشک
ادامه مطلب